Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o. o.  w Koszalinie jako administrator Cmentarza Komunalnego w Koszalinie uprzejmie przypomina wszystkim zainteresowanym o konieczności wnoszenia opłat za przedłużenie ważności grobów po upływie 20 lat. Groby nie opłacone podlegają likwidacji.
Podstawa prawna : Ustawa z dnia 31 stycznia 1959 roku o cmentarzach i chowaniu zmarłych ( Załącznik do obwieszczenia Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 maja 2011 r. – poz. 687)