Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o. o. w Koszalinie uprzejmie informuje, że do końca czerwca 2014 r.  przyjmowaliśmy zgłoszenia od producentów kwiatów i handlujących  artykułami funeralnymi na dzierżawę miejsc do handlu tymi artykułami na pasażu handlowym przy ulicy Gnieźnieńskiej na okres co najmniej 1 miesiąca. Wnioski o dzierżawę (w okresie Święta Zmarłych) należy składać w sekretariacie firmy (Komunalna 5). Warunkiem przyjęcia wniosku jest prowadzenie  działalności gospodarczej i nie zaleganie z płatnościami na rzecz PGK Sp. z o. o. w Koszalinie. Miejsca , które nie znalazły oferentów,  będą  oddane w dzierżawę   po dokonaniu losowania (wzorem lat ubiegłych) lub na odrębnych zasadach ustalonych w wyniku bezpośrednich negocjacji.

Regulamin - plik do pobrania